FitTalks Body Wrapper

การออกกำลังกาย … คือมรดกที่ผมมอบให้ลูกๆ

พี่นง ทนงศักดิ์ ศุภทรัพย์ ดารา นักแสดง ผู้มีชื่อเสียง ช่างภาพ มากฝีมือที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง นักวิ่ง ที่ประสบความสำเร็จ พุทธศาสนิกชน ผู้มุ่งมั่นตั้งใจศึกษาพระธรรม และ ผู้สร้างแรงบันดาลใจ เหนือไปกว่านั้น คือ คุณพ่อ ที่น่ารัก เป็นตัวอย่างที่ดี ให้คำสอนที่จะติดตัวลูกๆไปได้ตลอดชีวิต มรดกอันล้ำค่าที่มอบให้กับลูกๆคือ การออกกำลังกาย เพราะสุขภาพที่ดี คือรากฐานที่มั่นคงในการดำเนินชีวิต ก้าว…อย่าง”ทนง” ทนงศักดิ์ ศุภทรัพย์ คุย’กัญ @FitTalksLive 1 สิงหาคม 2562