FitTalks Body Wrapper

โคชเอิน บอกว่า ” . . . “

“ความฟิต ไม่ใช่ความพยายามที่จะกลับไปเหมือนตัวเราเองเมื่อ 20 ปีที่แล้ว แต่หมายถึงการ “เป็น” ในสิ่งที่ดีที่สุดของเราวันนี้ เป็นตัวเราที่มีความสุข มีสุขภาพดี มีพลังเหลือเฟือ ไม่ใช่แค่ “ออกกำลังกาย” หากแต่สร้างความแข็งแรงให้กับตัวเราเองตลอดไป” สุดยอดโคช ที่ใครๆก็ยอมรับนับถือ “โคชเอิน”